Tarihi Ev Restorasyonu - Konsolidasyon

Tarihi Ev Restorasyonu

tarihi ev restorasyonu

Tarihi Ev Restorasyonu

Tarihsel varlık niteliğindeki kültür evlerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi için yapılan tarihi ev restorasyonu tamiri güçlendirmenin bütününü kapsayan bir çalışmadır. Tarihi ev yapısının kültürel mirasa hizmet edebilmesi için geleceğinin sürüdürülmesini sağlayan tarihi ev restorasyonu tamiri yapılmalıdır. Restorasyon yüzyıllardan beri yapılması gereken onarım işi olmuştur. Tarihi ev yada tarihi yapıya sahip varlık var olduğu halde iyi durumda değil ise restorasyona ihtiyaç duyar. Tarih kültür mirasını koruma bilinciyle tarihi ev restorasyonu yapılarak geleceğe taşınması sağlanmalıdır. Bu kapsamda Delta Yapı, dünya'da kültür varlıklarının korunması için daha iyi teknolojiye sahip ürünlerle, cihazlarla çalışır. Tarihi ev restorasyonu çalışmasının amacı yapının tarihsel kimliğini koruması ve aktif olarak faaliyetinin devam etmesini sağlamaktır.