Köprü Yapısal Güçlendirme

Köprü Güçlendirme

köprü güçlendirme

İran Ghaflankooh Köprü Güçlendirme

Köprü, deprem, korozyon, erozyondan veya diğer dış etkenlerden hasar almışsa köprü güçlendirme çalışması yapılmalıdır. Olası bir depreme dayanıklı hale getirilmesi için mukavemetin, taşıma potansiyelinin yükseltilmesi köprü güçlendirme çalışmasıyla direnç kazandırılabilir. Köprü kolonları, kirişleri, döşemeleri, çatlakları güçlendirilerek duvar çatlaklarına reçineli enjeksiyon, epoksi enjeksiyon gibi güçlü uygulamalar tatbik edilir. Sağlam kapasiteye gelebilmesi için köprü güçlendirme çalışmasında temel güçlendirme, zemin güçlendirme yöntemleriyle beraber köprü altı güçlendirme de yapılır. Köprü tamiratı çalışmalarında teknolojik ürünler ve cihazlar kullanılarak güçlendirme işlemi yapılır.